Bedrijven & Managers

Neurofeedback is een zeer effectieve training, die de gevolgen van stress sterk kan beperken of terugdringen. Als neurofeedback preventief ingezet wordt, dan vaart de organisatie daar wel bij want mensen die hebben getraind met neurofeedback zijn over het algemeen stabieler, assertiever en beter uitgerust, omdat zij kwalitatief beter slapen en meer geconcentreerd zijn.

Dit is ook merkbaar in samenwerking en focus met collega’s.

Neurofeedback is dus niet alleen een uitstekend instrument voor reïntegratie-doeleinden, maar ook een perfect instrument om de persoonlijke effectiviteit van medewerkers te vergroten.

Daarmee leveren zij meer bij aan een goed organisatieresultaat.

Neurofeedback zorgt ervoor dat management en medewerkers mentaal fit en optimaal inzetbaar zijn, gezonder functioneren, beter presteren en werken aan groepscompetenties.

Verhogen van mentale flexibiliteit

De volgende zaken kunt u onder andere verwachten van deze trainingen:

◦ Hogere concentratie, terwijl je meer ontspannen bent

◦ Sneller schakelen in aandacht tussen bijvoorbeeld computer en gesprekken, telefoontjes etc.

◦ Sneller herstel na teleurstellingen, sneller herpakken en weer doorgaan

◦ Sneller inzicht en begrip van situaties, meer een helikopterview over zaken kunnen krijgen

◦ Veel hogere mentale en cognitieve belastbaarheid