Neurofeedback werkt voor zowel kinderen als volwassenen. Dankzij de flexibiliteit van het ontwikkelende kind is neurofeedback zelfs bijzonder effectief bij kinderen. Hyperactiviteit, ADD/ADHD, woede aanvallen en gedragsproblemen komen vaak voor bij kinderen en kunnen goed behandeld worden. Zodra de hersenen geleerd hebben om normaal te functioneren is het effect meestal blijvend en komt terugval zelden voor.

Kort samengevat kan Neurofeedback training helpen bij:

ADHD

NLD

PDD-NOS

Tourette syndroom

Post-traumatisch stress syndroom

Epilepsie

Angst stoornissen

Migraine

Fibromyalgie

ME/CVS

Multiple Sclerose

Slaapproblemen

Depressie

Burn-out

Het leveren van topprestaties ( peakperformance)