re-integratie

Re-integratie van een reeds zieke medewerker

Gezien de zeer positieve resultaten met Burn-out en andere werk gerelateerde klachten is neurofeedback een trefzekere training voor de
re-integratie in het arbeidsproces.

Re-integratie en het voorkomen van ziekteverzuim

Als u of een medewerker voor een langere periode ziek dreigt te worden kan dit voorkomen worden door neurofeedbacktrainingen. De werkwijze is in dit geval identiek aan de training van particulieren met klachten. Afhankelijk van onder andere ernst van de problematiek kan in groepsverband getraind worden.

Vergoeding via de werkgever
Een werkgever kan uw kosten van neurofeedback en coaching geheel voor eigen rekening nemen. Uitgaven voor studie of scholing, in de vorm van persoonlijke training, gericht op het onderkennen van talenten, kwaliteiten en vaardigheden, en het ontwikkelen daarvan, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning c.q. het verkrijgen van een betere positie, zijn namelijk aftrekbaar, als scholingsuitgaven. De werknemer hoeft over deze tegemoetkoming door zijn werkgever geen belasting te betalen. Als een werkgever slechts een deel van uw kosten vergoedt, komt het resterende bedrag mogelijk nog in aanmerking voor belastingaftrek.

Voor een werkgever zijn de kosten voor neurofeedback en coaching een kostenpost die de belastbare inkomsten verminderen, als deze activiteiten bijdragen aan behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, of zorgen voor duurzame re-integratie in het arbeidsproces (bij bv arbeidsongeschiktheid). Werkt u wel maar heeft u stressklachten dan kan neurofeedback ook preventief worden gevolgd om langduriger stressklachten of Burn-out te voorkomen.

Neurofeedback kan oplossingen bieden bij langdurige ziekte (bv ernstige stressklachten), of ernstig verstoorde werkrelaties, om te voorkomen dat men onnodig lang thuis zit terwijl het loon toch moet worden betaald. Het aanbieden van neurofeedback training kan ook een eventueel aansprakelijk stellen (en verhogen van premies) voorkomen, omdat de werkgever hiermee een verregaande bereidheid laat zien om de werknemer te helpen herstellen en/of re-integreren. Ook voor ZZP’ers zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.

Re-integratie met werkgever

Indien u niet meer kunt werken bij u huidige werkgever en ook niet in aanmerking komt voor werk bij een andere werkgever dan komt u in aanmerking voor een PRB. Een PRB is een Persoons Gebonden Reïntegratiebudget, ofwel een budget waar u zelf uw re-integratie mee kunt inkopen. Dit budget wordt door gemeenten beschikbaar gesteld om maatwerk in re-integratie mogelijk te maken. Niet iedere gemeente werkt hiermee en de gemeente beoordeelt na aanvraag of een PRB ingezet gaat worden. Voorwaarde is dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft vastgesteld dat er in het bedrijf van uw eigen of een andere werkgever geen passende arbeid voor u aanwezig is. Het PRB duurt hoogstens een jaar en is maximaal  3.630 euro.

Wat kan ik met een PRB?
Uw PRB budget is bedoelt om zaken in te kopen die u direct ondersteunen in uw re-integratie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van een re-integratiebedrijf die u in uw re-integratie ondersteunen of het inkopen van scholing.

Hoe zit het met het geld?
Het PRB budget blijft in beheer van de gemeente. Het re-integratiebureau kan daar de facturen voor coaching en scholing naar insturen. U krijgt het geld dus niet op een eigen rekening gestort. Het budget betreft GEEN lening. U hoeft dus niets zelf te betalen of terug te betalen. Voor ZZP’ers en bedrijven zijn de kosten bovendien fiscaal aftrekbaar.