Onze hersenen bestaan uit miljoenen hersencellen met daartussen ontelbare uitlopers die al die hersencellen met elkaar verbinden. Door de hersencellen worden héél kleine elektrische stroompjes gemaakt, die we hersengolven noemen. De uitlopers van de hersencellen vervoeren die stroompjes van de ene naar de andere hersencel. De werking van je hersenen heeft onder andere te maken met hoe die kleine elektrische stroompjes van de ene naar de andere hersencel reizen. Veel van die uitlopers vormen een soort vaste banen tussen vaste groepen hersencellen.

Omdat hersenen het liefst dingen doen die ze al kennen, gebruiken ze voor het gemak graag deze vaste banen, ook al zijn die niet altijd de kortste of snelste route van de ene plek van je hersenen naar de andere. Daardoor werken je hersenen soms niet zo handig waardoor sommige dingen extra lastig voor je zijn. Lezen, woordjes leren en je aandacht bij je werk houden, kosten dan meer moeite. Dyslexie en concentratieproblemen hebben daar ook mee te maken. De route is dan zó lang dat je hersenen als het ware niet meer precies weten wat ze van plan waren.

Hersengolven en betekenis van deze frequenties:

Het Bèta hersengolf bereik is van 15-38 Hz en komt overeen met de actieve volledig bewuste staat van de hersenen, bijv. wanneer mensen actief bezig zijn met hun werk, een discussie hebben, een lezing geven, etc. Stel je voor dat de ene gedachte na de andere op elkaar botst in je hersenen. Je kunt ze niet uitzetten of lang genoeg vertragen om je op een van die gedachten te concentreren. Je hart gaat wild te keer, je slapen bonzen, je denken lijkt aan iedere controle te onttrekken. Het Bèta ritme wordt vooral waargenomen aan de voorkant van de schedel, het gebied dus waaronder zich de voorhoofdskwabben van de hersenen bevinden.

Het SMR hersengolf bereik is van 12-15 Hz. De letters SMR staan voor Senso Motorisch Ritme en heeft te maken met het lichamelijke en cognitieve bewustzijn en functioneren. Dat wil zeggen de adequate verwerking van allerlei prikkels en binnen komende informatie vanuit de zintuigen.

Het Alpha hersengolf bereik is van 8-13 Hz en komt voor wanneer mensen in een ontspannen maar toch volledig bewuste staat van de hersenen verkeren, zoals bij het luisteren naar muziek, mediteren, fantaseren, een wandeling maken, etc. Het alpha ritme kan het best worden afgeleid van de achterste gedeelten van de schedel waaronder de hersengebieden zijn gelegen waar prikkels van het netvlies aankomen en verwerkt worden. In zowel de Bèta als de Alpha hersengolf staat zijn mensen volledig bewust en hebben meestal complete herinneringen aan de activiteiten die ze uitvoeren. Een persoon is zich van zijn/haar lichaam bewust. Er vindt versneld leren plaats dankzij het feit dat er in deze toestand minder stress bestaat en de concentratie optimaal is.

Het Theta hersengolf bereik is van 3-7 Hz en komt voor wanneer mensen zich in een diepe trance bevinden, zoals bij meditatie, dagdromen, of een lichte slaap hebben. Het theta ritme komt onregelmatig voor en dan nog vrijwel uitsluitend in de afleidingen boven de slaapkwabben van de grote hersenen. De ervaring die iemand heeft bij hersengolf activiteit in het theta niveau is het meest vruchtbare. Theta is de ideale bewustzijnsstaat voor bepaalde soorten zelfprogrammering, versneld leren en zelfgenezing. Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat, door regelmatig te mediteren in een theta toestand, geestelijk en lichamelijk gezondheid toeneemt. Je herstelt sneller van zware ziektes en lichamelijk operaties en je bent helder van geest.

Het Delta hersengolf bereik is van 1-2 Hz, en komt voor wanneer iemand in diepe slaap verkeert. In hoofdzaak wordt het deltaritme waargenomen in de afleidingen boven de slaapkwabben van de grote hersenen. Uit de praktijk blijkt dat mensen die regelmatig meditaties doen op een Delta niveau, mensen zijn die spiritueel, emotioneel en tegelijkertijd geaard zijn. Hun kracht en toewijding is indrukwekkend. Het zijn mensen die heel doelgericht en in totale vrijheid leven.