Feedback proces

NeurOptimal® Neurofeedback training van het Zengar Instituut te Canada vormt een unieke stroming binnen het veld van Neurofeedback.

De methode is ontwikkeld door Val en Sue Brown.

Hoe werkt het

Een gebrekkig functioneren van het centraal zenuwstelsel gaat gepaard met turbulentie ofwel instabiliteit in hersengolffrequentiegebieden. De software van NeurOptimal® detecteert turbulentie in de hersenactiviteit en informeert het centraal zenuwstelsel hierover.

Tijdens de neurofeedbacktrainingen krijgt het centraal zenuwstelsel informatie over wat het net daarvoor deed. Telkens wanneer disbalans of instabiliteit in het centraal zenuwstelsel optreedt, maakt een feedbackstimulus de hersenen hierop attent.

We houden het brein als het ware een spiegel voor. En we spreken daarbij dezelfde wiskundige taal als die het brein gebruikt wanneer het met zichzelf communiceert. We attenderen het op turbulentie en zeggen: “Kijk, dit is wat je doet. Hier loop je vast. Als je dit blijft doen werk je inefficiënt. Vind een andere weg”.

Meer precies: wanneer bepaalde tijd-frequentiegebieden turbulentie of instabiliteit vertonen, volgt er een onderbreking in geluid en beeld. Deze precies getimede pauzes vormen de sleutel in het leerproces. Onze hersenen zijn bijzonder goed in staat om patronen te ontdekken. De onderbrekingen in geluid en beeld geven het brein precies de informatie die het nodig heeft om zich te reorganiseren.

Met behulp van de feedback heroriënteren de hersenen zich en vinden een meer evenwichtig en stabiel patroon. Ze reorganiseren zichzelf en laten oude, ineffectieve patronen los. En wel dusdanig dat ze na verloop van tijd meer flexibel en veerkrachtiger functioneren. Met alle prettige gevolgen van dien.

Bij de meeste andere systemen ligt het accent meer bij de trainer die de juiste diagnose dient te stellen op basis van een anamnese en/of een QEEG. En vervolgens het best passende protocol bepaalt. De trainer maakt dus een beslissing, hoe wetenschappelijk gefundeerd ook, over de richting die de hersenen op zouden moeten gaan. Op basis van wat het ‘gemiddelde brein’ zou moeten doen, bepaalt de trainer enkele frequenties die in de daarop volgende periode worden getraind.

Bij de meeste andere systemen leert de cliënt met behulp van feedback specifieke frequenties meer of minder produceren. Vaak richt de training zich gedurende een aantal weken of maanden op een bepaald cluster van symptomen, totdat verbetering optreedt, waarna de training zich richt op een nieuw cluster van symptomen.

De geavanceerde software van NeurOptimal maakt deze werkwijze overbodig. De onderliggende visie is dat elk brein uniek is, en een eigen gezond evenwicht kent. Het is niet wenselijk naar ‘een gemiddelde’ toe te trainen of om de hersenen een specifieke kant op te sturen. Het centraal zenuwstelsel heeft een intrinsiek zelf organiserend vermogen. Het enige wat nodig is, is de taal te spreken van de hersenen en de spiegel voor kunnen houden.

NeurOptimal® spreekt deze taal en geeft informatie aan het brein over een uitgebreid spectrum. De targeting richt zich niet op enkele frequenties die omhoog of omlaag getraind worden, zoals in de meeste andere systemen. In het geval van NeurOptimal® is de werkzaamheid holistisch en richt de targeting zich op instabiliteit in het EEG signaal over zestien verschillende frequentiegebieden, zowel in de linker als rechterhersenhelft. Hierbij wordt elk frequentiegebied op natuurlijke wijze in evenwicht gehouden door de effecten van andere frequentiegebieden. Hierdoor behoort overtrainen in één bepaalde richting of het creëren van een ongewenste staat niet meer tot de mogelijkheden.